Příběh Ochranovské hvězdy

Počátek manufaktury

Obchodník Pieter Hendrik Verbeek vymyslel koncem 19. století první stabilní, skládací hvězdu. Nové na této hvězdě bylo perforované kovové tělo s drážkami, do nichž se daly zasouvat papírové cípy s kovovými okraji. Díky tomuto vylepšení bylo možné hvězdy poprvé posílat složené a prodávat je nejprve v Herrnhutském misijním knihkupectví.

Jediná opravdová s 25 cípy

V následujících letech Verbeek tuto konstrukci dále rozvíjel, založil společnost »Sterngesellschaft mbH« a první hvězdu bez těla přihlásil k patentu v roce 1925. Tento model odpovídá dodnes používané konstrukci se 17 čtyřhrannými a 8 tříhrannými cípy. Od roku 1991 má firma název »Herrnhuter Sterne GmbH« a dosud vyrábí Herrnhuter Sterne (Ochranovské hvězdy) tradičním ručním způsobem.

Herrnhuter Stern (Ochranovská hvězda), která vznikla před zhruba 160 lety v zámku Herrnhutské jednoty bratrské, je považována za pramáti všech vánočních hvězd. První hvězda z papíru a lepenky zazářila počátkem 19. století v internátních pokojích Herrnhutské jednoty bratrské. Hvězdu vyrobil jeden z vychovatelů při hodině matematiky a měla žákům pomoci lépe pochopit geometrické útvary. Od té doby vyráběly děti hvězdy vždy o první adventní neděli a tento zvyk s sebou přenesly i do svých rodin.